Zwroty

Odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży:

  • Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać listownie lub e-mailem. Kupujący otrzyma etykietę zwrotną, dzięki czemu zwróci bezpłatnie produkt. Produkt należy odesłać w terminie nie dłuższym niż 14 dni, wraz z dowodem zakupu. Adres do korespondencji oraz zwrotów:

 

BIURO OBSŁUBI KLIENTA:

 

OUTFIT World Fashion 1 Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 13, lok. 102, I piętro

05-120 Legionowo

Email: office@outfit.pl   

 

  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.
  • Po otrzymaniu zwrotnej przesyłki, kwota wydatkowana na zakup towaru zostanie zwrócona konsumentowi w ciągu 14 dni na konto podane w formularzu odstąpienia od umowy.      

 

 

 Brak możliwości odstąpienia od umowy:

  • Prawo zwrotu nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest dostarczona rzecz, której po użyciu nie można zwrócić ze względów na ślady użytkowania lub ze względów higienicznych.

 

 

 

DARMOWE DOSTAWY Szybkie płatności Darmowe zwroty